Hur kan man motverka en antipluggkultur bland pojkar?

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Föreläsning med Fredrik Zimmerman, forskare vid Högskolan i Borås

Under denna eftermiddag kommer Fredrik att diskutera sin studie kring varför pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan. Utifrån sina resultat kommer han att presentera förslag på förändringar som bidrar till en förbättring av både flickors och pojkars vardag och resultat i skolan.

För mer information och anmälan

27 februari 13:00 - 16:00 Sundsvall