Välkommen till öppet seminarium: Formativ bedömning av elevers multimodala texter

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Eva Insulander är en av Sveriges ledande forskare inom multimodalitet och design för lärande. Hon är universitetslektor vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse rör design för lärande och multimodal socialsemiotik med inriktning mot lärande och bedömning. Eva är en av redaktörerna för den nyligen utgivna boken Didaktik i omvandlingens tid (Liber, 2017).

Med en alltmer digitaliserad skola ökar elevers användning av olika uttryckssätt. Det förväntas av lärare att kunna både undervisa och bedöma dessa multimodala texter. Kan man verkligen förvänta sig att alla lärare redan besitter denna kompetens?

I den här föreläsningen diskuterar Eva Insulander bedömning av elevers multimodala texter, dvs. sådana texter där olika uttryckssätt finns med. Det kan till exempel vara kortare filmer där bild, ljud, tal och skrift samspelar. Hon ger också exempel på hur lärare kan arbeta formativt med bedömning så att elevers intressen och lärande uppmärksammas och erkänns. Bedömningens fokus ligger på det lärande som sker och som kan upptäckas, snarare än på att stämma av mot det förväntade.

Anmälan

21 mars 13:00 - 15:00 Sundsvall, C310