Fortbildning för rektorer

Internat 2

Mer information om utbildningen går att läsa på hemsidan:
Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap