Dialogmöte kring #skolDigiplan

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

En dag för skolhuvudmän och övriga nyckelpersoner med övergripande ansvar för digitalisering i förskola, skola och gymnasieskola i Jämtlands län.

Bakgrund

Utifrån önskemål från kommunerna i Jämtlands län och genom diskussioner i RUNs utvecklingsnätverk, ordnades hösten 2018 en dag, på campus Östersund, kring digitalisering i skolan. Syftet var att diskutera och eventuellt bilda ett länsövergripande nätverk för strategisk verksamhetsutveckling kring digitalt lärande. Mötets förslag var att forma ett pedagogiskt digitaliseringsnätverk för grundskolan i Jämtlands län som skulle kunna drivas av region Jämtland Härjedalen och RUN tillsammans. Förslaget presenterades senare på BuZ (barn och utbildning Jämtlands län) som ville invänta den nationella handlingsplanen (#skolDigiplan) för att därefter ta ett nytt grepp kring digitaliseringen i skolan.

Syfte

Inför dialogmötet är det bra om varje skolhuvudman har med sig en nulägesbild av hur det ser ut i sin verksamhet/kommun.
Syftet med dialogmötet är att ringa in upplevt nuläge, få fördjupad kunskap om digitalisering och #skolDigiplan samt att synliggöra de områden och framgångsfaktorer som är viktiga att agera kring för att utveckla digitaliseringsarbetet i skolan.
Det blir även viktigt att påbörja en diskussion om vad vi inom RUN kan och vill samverka kring gällande digitaliseringsområdet. Inom RUN erbjuds kommunerna redan idag en rad olika aktiviteter gällande digitalisering (på olika sätt och nivåer) men frågan är vad som blir nästa steg?

Innehåll

Dagen kommer att innehålla två gästföreläsningar med efterföljande diskussioner i mindre grupper. Annika Agélii Genlott, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), berättar mer om #skolDigiplan och områden som är viktiga för skolhuvudmän att agera kring. Ola Lindberg, forskare vid Umeå universitet, berättar om sin forskning kring digitalisering i skolan samt ger exempel på hur man i olika kommuner jobbat framgångsrikt med digitalisering.

Tid och plats

Måndagen den 17 juni klockan 09.30-15.30, campus Östersund, sal G1350. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Preliminärt program

09.30 Fika och registrering
1
0.00 Inledning
10.15 #skolDigiplan, Annika Agélii Genlott, projektledare SKL
11.00 Diskussionspass
12.00 Lunch
13.00 Framgångsrik digitalisering, Ola Lindberg, forskare Umeå universitetet
14.00 Diskussionspass
14.45 Fika
15.00 Summering och avslutning. Vad blir nästa steg?
15.30 Avslut

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Åsa Bång
Koordinator RUN
asa.bang@miun.se

17 juni 09:30 - 15:30 Östersund, Sal G1350