Introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Dag 1 – 25 september på Mittuniversitetet, campus Östersund

Att arbeta i svensk skola

Den svenska skolans värdegrund, uppdrag och kunskapssyn enligt skollag och läroplan. Skolpersonalens ansvar och roller.

Studiehandledning och modersmålsundervisning – vad, hur och varför?

Vad säger regelverket och de allmänna råden? Vad säger forskningen om bl.a. tvåspråkighet och framgångsfaktorer för nyanlända elevers skolgång i Sverige?

25 september 10:00 - 16:00 Östersund