Utvecklingsnätverk Östra

Möte för deltagare i RUNs utvecklingsnätverk Östra (Västernorrland/Hälsingland)

Plats: Mittuniversitetet, campus Sundsvall, sal E304 eller via Skype