Metod- och handledarutbildning i Kulturanalys

Avslutande träff på utbildningen.