Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Tor 13 feb 10:00–16:00

Seminarietillfälle 3 på campus Östersund