Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Fre 14 feb 10:00–16:00

Seminarietillfälle 3 på campus Sundsvall