Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Seminarietillfälle 3 på campus Sundsvall

Hur man får fler pojkar att lyckas i skolan, Fredrik Zimmerman

Hoppande barn

Framgångsfaktorer för lärande

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

14 februari 10:00 - 16:00 Sundsvall