Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Mån 30 mar 10:00–16:00

Seminarietillfälle 4 på campus Sundsvall