Kompetensförsörjning

Spara favorit 10 sep september 2018
Skola skolbarn i korridor

Kompetensförsörjning är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Under våren initierades ett arbete att undersöka möjligheter och förutsättningar för en arbetsintegrerad lärarutbildning vid Mittuniversitetet. Ett dialogmöte arrangerades under våren och ett uppföljande dialogmöte är inplanerad den 21 september.

Mentor i skolan

En mentorutbildning för de som ska handleda och stödja nyutexaminerade och nyanställda lärare.

Vägen fram

Nu finns möjligheten att anmäla modersmålslärare och studiehandledare med en utländsk akademisk examen till en individuell kartläggning och vägledning mot en lärar- ämneslärarexamen.

Kontakt

Annika Svensson

Annika Svensson
Koordinator RUN