Rekryteringsutbildning till skolledaryrket

Spara favorit 28 aug augusti 2018
Rektor med medarbetare

Rektorsprogrammet och Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder en utbildning för dig som är verksam inom förskola eller skola och som är intresserad av eller nyfiken på skolledarskap.

Utbildningen rymmer 4 kurstillfällen vid Campus i Sundsvall. Utbildningen syftar till att ge en introduktion till det mångfacetterade, intressanta och utmanande uppdraget som skolledare. Utbildningen varvar teori och praktik och mellan två av utbildningstillfällena genomför deltagarna en hemuppgift i form av skuggning av en skolledare.

Utbildningstillfällen: 5 september, 9 oktober, 29 november, 12 december.

Utbildningstillfälle 1 - 5/9: Skolledares yrkesutövande i dagens skola

Utbildningstillfälle 2 - 9/10: Reflektioner omkring skolledares vardagspraktik - att leda och att vara ledare.

Utbildningstillfälle 3 - 29/11: Vad styr förskolan och skolan?

Utbildningstillfälle 4 - 12/12: Kvalitets- och resultatuppföljning

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Information om hantering av personuppgifter

Se Mittuniversitetets hantering av personuppgifter

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverl, RUN