Vägen fram - för dig med utländsk akademisk bakgrund som vill bli lärare

Spara favorit 9 okt oktober 2018
Internationalisering 06

Jobbar du som modersmålslärare och/eller studiehandledare och har en utländsk akademisk examen i grunden? Vill du bli behörig lärare? Ansök till Mittuniversitetets projekt ”Vägen fram” och få veta hur din individuella väg till en lärarexamen kan se ut.

Bakgrund

RUN genomförde under 2016-2017 en kompetensinventering bland nätverkets deltagande kommuner där resultatet visade att det är brist på lärare. Bristen bedöms vara inom alla kategorier, allt ifrån förskola till gymnasiet. Skolorna har även ett ökat antal nyanlända och flerspråkiga elever vilket gör att det även finns ett ökat behov av flerspråkiga lärare.
Modersmålslärare och studiehandledare är en flerspråkig yrkesgrupp som redan arbetar inom skolan. De är undantagna legitimationskravet och kan få anställning men endast som modersmålslärare eller studiehandledare. Flera av dessa har dock en utländsk akademisk utbildning i grunden som skulle kunna ge ämneslärarbehörighet men kunskapen om hur en går tillväga för att uppnå detta är ofta svårtillgänglig.
För att möta dagens och kommande lärarbrist kommer det att krävas flera olika typer av insatser. Kompetensförsörjning av lärare i regionen och till en inkluderande skola är två insatsområden som kommuner och lärosäte samverkar kring inom RUN och projektet ”Vägen fram” är ett av flera bidrag inom detta.

Det här projektet genomförs med hjälp av medel från Open Campus.

Pilotprojekt och projektet ”Vägen fram”

Under 2017 genomförde RUN tillsammans med Sundsvalls kommun samt SYV och lärarutbildningen vid Mittuniversitetet ett pilotprojekt kring validering och kompetensutveckling för modersmålslärare och studiehandledare med utländsk lärarexamen eller annan akademisk examen.
Ett arbetssätt för kartläggning och vägledning arbetades fram och projektet tydliggjorde att Mittuniversitetet kan bidra med en individuell vägledning för kompetensutveckling, baserad på en kartläggning av respektive deltagares utbildningar och examina.
Med detta som bakgrund vill RUN bygga vidare på detta pilotprojekt och erbjuda samtliga 19 kommuner i det regionala utvecklingsnätverket möjligheten att anmäla modersmålslärare och studiehandledare med en utländsk akademisk examen till en individuell kartläggning och vägledning mot en lärar- ämneslärarexamen.

Syfte

Att bidra till kompetensförsörjning i regionen och till en inkluderande skola genom att erbjuda vägledning och tydliggöra vägen fram till en ämneslärarbehörighet för skolpersonal med utländsk akademisk examen så att fler ska få lärar- eller ämneslärarlegitimation och möjligheten att kunna arbeta som behöriga lärare.

Målsättning

Att under HT18-VT19 erbjuda kartläggning, individuell vägledning och kompetensutveckling till modersmålslärare och studiehandledare med utländsk akademisk examen i kommuner som är anslutna till RUN. De modersmålslärare och studiehandledare som genomgår kartläggningen under HT18 beräknas ha kunskap om vilka kurser eller program de kan och/eller behöver söka under VT19 för att ta stegen mot en lärar- eller ämneslärarlegitimation.

Omfattning och upplägg

Insatsen genomförs i tre steg med två individuella träffar om cirka en timma vardera för varje deltagare. De individuella träffarna sker på någon utav campusorterna eller om möjligt på plats i aktuell kommun.

Kartläggning
En kartläggning av modersmålslärarnas examen genomförs av SYV-resurs vid Mittuniversitetet i samarbete med ämnesföreträdare vid lärarutbildningens avdelningar samt personal vid antagningsenheten.

Individuell vägledning
Utifrån kartläggningen utformas en individuell vägledning till kompetensutveckling för varje modersmålslärare. Vägledningen tas fram i samarbete mellan SYV-resurs och representant för lärarutbildningen vid Mittuniversitetet.

Kompetensutveckling och uppföljning
Utifrån den individuella vägledningen till kompetensutveckling kan respektive modersmålslärare/studiehandledare gå vidare med att ansöka till studier som leder fram till lärarbehörighet.

Målgrupp

Modersmålslärare och studiehandledare med utländsk lärarexamen eller skolpersonal med annan akademisk examen i kommuner anslutna till RUN som vill få lärarbehörighet.
De som är aktuella för projektet har goda kunskaper i svenska och är anställda i skolan. Det är viktigt att personerna i fråga har som målsättning att arbeta/fortsätta arbeta inom skolan och är intresserade av att veta hur deras väg till en svensk lärarexamen kan se ut.
Observera att detta inte är en lärarutbildning utan en insats för att kartlägga och vägleda individen mot läraryrket. Vägledningen ger heller inga garantier för framtida antagning till eventuella kompletterande utbildningar.

Anmälan

Intresseanmälan ska göras av rektor/chef eller i samråd med denne. Antalet deltagare är begränsat och sista anmälningsdag är den 30 september 2018.
Efter sista anmälningsdag kommer intresseanmälningarna ses över och platserna fördelas mellan kommunerna. Kartläggningssamtalen förväntas äga rum under oktober-november 2018.

Anmälan är stängd.

Kontakt

Paulina Franklin

Paulina Franklin
Koordinator RUN