Kompletteringsformulär, Vägen fram

Spara favorit 19 okt oktober 2018

Har du svenska gymnasiemeriter (betyg från svensk gymnasieskola/vuxenutbildning eller liknande)?
Ladda upp dina svenska gymnasiemeriter här:

Har du utländska gymnasiemeriter (betyg från utländsk gymnasieutbildning)?
Ladda upp dina utländska gymnasiemeriter här:

Har du fått en bedömning från UHR (Universitets- och högskolerådet)?
Ladda upp din bedömning från UHR här:

Har du svenska akademiska meriter?
Ladda upp dina meriter från svensk högskola/universitet här:

Har du utländska akademiska meriter?
Ladda upp dina utländska meriter från högskola eller universitet här:

Har du fått en bedömning från UHR (Universitets- och högskolerådet) av din utländska akademiska utbildning?
Ladda upp din bedömning från UHR här: