Kompetensutvecklingsinsatser

Spara favorit 19 jun juni 2019
Skola skolbarn i korridor

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Workshop SID

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Inkludering3

Inkluderande skola

Inkluderande skola är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Inom detta insatsområde är det särskilt fokus på nyanlända barn och elevers lärande samt att förbättra flickors och pojkars lärande och resultat. På denna sida samlar vi de insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Barn testar VR i skola med lärare

Digitalisering

En samlingssida för insatser på området digitalisering i skolan.

Östersund

RUN-konferens 2019

Varmt välkomna till höstens RUN-konferens!

promenad vandra skog

Fritidshem

En samlingssida för insatser som riktar sig till personal på fritidshem.

Skolarbete, läxa, matematik, skola

Seminarium specialpedagogik

Återkommande seminarium för speciallärare och specialpedagoger.

Förskola

Kommunförlagda förskolekurser

Kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal inom förskolan

Övningsskolor

Mittuniversitetets ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor beviljades i maj 2014. Ansökan hade då diskuterats med huvudmännen i regionen.

Samhällsvetarstudenter

Lärarlyftet

Regeringen har ännu inte tagit beslut om ifall Lärarlyftet ska förlängas efter 2019. Därför kan detta vara sista chansen att söka till Lärarlyftet!