Kompetensutvecklingsinsatser

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Inkluderande skola

Inkluderande skola är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Inom detta insatsområde är det särskilt fokus på nyanlända barn och elevers lärande...

Digitalisering

En samlingssida för insatser på området digitalisering i skolan.

Fritidshem

En samlingssida för insatser som riktar sig till personal på fritidshem.

Lärarlyftet

Regeringen har föreslagit att Lärarlyftet ska förlängas. Så fort det kommer ett beslut informerar vi här på vår hemsida. Inga kurser startar våren 2020.