Fritidshem

Spara favorit 25 jun juni 2019

En samlingssida för insatser som riktar sig till personal på fritidshem.

Fritidshemsbiennalen

Fritidshemsbiennalen

Nu är det snart dags att anmäla sig till Fritidshemsbiennalen 2020. ”Fritidshem i tiden – lärande, lek och estetiska uttrycksformer” äger rum 23-24 april 2020 på Quality Hotel i Sundsvall.

Studenter, Sundsvall

Seminariedag för fritidspedagoger/ fritidslärare

En gång per termin ordnas en seminariedag för fritidspedagoger/fritidslärare i Jämtland, Västernorrland och Hälsinglands kommuner.