Fritidshem

En samlingssida för insatser som riktar sig till personal på fritidshem.

Fritidshemsbiennalen 2020

Välkommen med din anmälan till Fritidshemsbiennalen 2020 – lärande, lek och estetiska uttrycksformer. Konferensen äger rum den 23-24 april på Quality Hotel i Sundsvall.