Inkluderande skola

Inkluderande skola är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Inom detta insatsområde är det särskilt fokus på nyanlända barn och elevers lärande samt att förbättra flickors och pojkars lärande och resultat.

På denna sida samlar vi de insatser som specifikt erbjuds inom RUN.