Inkluderande skola

Spara favorit 25 jun juni 2019

Inkluderande skola är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Inom detta insatsområde är det särskilt fokus på nyanlända barn och elevers lärande samt att förbättra flickors och pojkars lärande och resultat. På denna sida samlar vi de insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Studiesituation i P-huset

Introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Välkommen att anmäla dig till två introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Hoppande barn

Framgångsfaktorer för lärande

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Kontakt

Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN