Fortbildningsdag för modersmålslärare och studiehandledare

Fortbildningsdag för modersmålslärare och studiehandledare på modersmål samt samordnare och chefer inom detta område.

DSC_5991.jpg

Den här dagen vänder sig till dig som arbetar som studiehandledare och/eller modersmålslärare samt även samordnare och chefer för modersmålslärare och studiehandledare. Dagen är den första av, förhoppningsvis, flera återkommande dagar där vi behandlar olika perspektiv på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Just den här dagen har fokus på utbyte av erfarenheter och kunskap om att planera modersmålsundervisning och studiehandledning. Vi får lyssna på flera olika exempel från personal i vår egen region.

Vår tanke är att det under dessa dagar även ska skapas förutsättningar för att arbeta vidare med det aktuella temat ute i respektive kommun. Vi inbjuder därför också in samordnare och chefer för modersmålsenheter och liknande till dessa fortbildningsdagar. Under dagen kommer det finnas möjlighet för er att diskutera hur man skulle kunna gå vidare med att arbeta kring det som behandlats under dagen.

Dagens innehåll

 • Välkommen och introduktion.
 • Presentation av den nationella utredningen om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.
 • Studiehandledare och modersmålslärare från Örnsköldsvik, Åre, Krokom och Sollefteå kommun presenterar under olika pass sitt arbete utifrån följande teman:
  • Att planera studiehandledning
  • Att planera modersmålsundervisning
  • Föräldrautbildning för vårdnadshavare till nyanlända elever
  • Att arbeta med fjärrundervisning
 • Grupparbete och erfarenhetsutbyte:
  • Studiehandledare och modersmålslärare: Erfarenhetsutbyte och diskussion kring vad man tar med sig från dagen.
  • Samordnare och chefer: Hur kan vi arbeta vidare med detta tema, tillsammans och i respektive kommun?

Målgrupper

Dagen vänder sig för det första till de som arbetar som studiehandledare och/eller modersmålslärare i vår region. För deltagande ska man ha en anställning och det är rektor/chef som anmäler deltagare. För det andra är även samordnare och chefer för Modersmålsenheter eller likande välkomma att delta i dagens program och planera för hur man kan fortsätta arbeta kring detta i sina respektive kommuner.

Tid och plats

För att öka möjligheterna för så många som möjligt att delta genomförs dagen via bildkonferens både i Östersund och i Sundsvall.

 • Campus Östersund tisdagen den 12 november 2019 kl. 10.00 – 16.00 (Fika serveras från 09.30). Lokal meddelas till anmälda deltagare i utskick ca två veckor innan.
 • Campus Sundsvall tisdagen den 12 november 2019 kl. 10.00 – 16.00 (Fika serveras från 09.30). Lokal meddelas till anmälda deltagare i utskick ca två veckor innan.

Kostnad

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika under dagen. Lunch sker på egen hand och ingår inte. Deltagarens arbetsgivare står för resor och ev. andra omkostnader.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 18 oktober 2019. Anmälan ska göras av samordnare/chef/rektor. Om färre än 15 personer är anmälda kan dagen komma att ställas in. Max antal deltagare är 60 personer på respektive ort.

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Anna Östlin Brismark, koordinator RUN
Catarina Karlsson, handläggare (administrativa frågor)