Introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Spara favorit 12 apr april 2019
Studiesituation i P-huset

Välkommen att anmäla dig till två introduktionsdagar om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Målgrupp

De här två dagarna vänder sig till dig som är ny i rollen som studiehandledare och/eller modersmålslärare och till dig som kanske arbetat ett tag, men ännu inte gått någon kurs/utbildning om att arbeta inom dessa områden.

Innehåll

Under introduktionsdagarna behandlas det svenska skolsystemet, vad arbetet som studiehandledare och modersmålslärare innebär samt exempel på arbetssätt och olika hjälpmedel. Deltagarna får också möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och bygga upp ett nätverk av kollegor.

Tid och omfattning

För att öka möjligheterna för så många som möjligt att delta genomförs den första dagen i Östersund och den andra i Sundsvall.

Dag 1 genomförs kl. 10.00 -16.00 den 25 september 2019 på campus Östersund.
Dag 2 genomförs kl. 10.00 -16.00 den 22 oktober 2019 på campus Sundsvall.

Upplägg

Dag 1 – 25 september i Östersund 2019
Att arbeta i svensk skola
Den svenska skolans värdegrund, uppdrag och kunskapssyn enligt skollag och läroplan. Skolpersonalens ansvar och roller. 
Studiehandledning och modersmålsundervisning – vad, hur och varför?
Vad säger regelverket och de allmänna råden? Vad säger forskningen om bl.a. tvåspråkighet och framgångsfaktorer för nyanlända elevers skolgång i Sverige?

Dag 2 – 22 oktober i Sundsvall 2019
Studiehandledning i praktiken
Om planering och samverkan mellan de som arbetar med studiehandledning och annan pedagogisk personal samt olika sätt att genomföra studiehandledning.
Modersmålsundervisning i praktiken
Om att planera och genomföra modersmålsundervisning inkl. grundläggande kunskaper om bedömning och betyg.

Båda dagarna innehåller både föreläsningar och grupparbeten där det ges möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Intyg

Efter kursen kan de som arbetar med studiehandledning och/eller modersmålsundervisning och som medverkat vid båda kurstillfällena erhålla ett intyg. Kursen är inte poänggivande för högskolepoäng.

Kostnader

Deltagande är kostnadsfritt. RUN (Regionalt utvecklingsnätverk) bjuder på för och eftermiddagsfika. Deltagaren står själv för lunch. Resor och andra omkostnader bekostas av deltagarens arbetsgivare.

Anmälan

Anmälan ska göras av deltagarens rektor/chef via anmälningsformuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 2 september 2019.
Antalet deltagare är begränsat till 60 personer. Om färre deltagare än 15 anmäler sig kan utbildningen komma att ställas in.

Kontakt

Anna Östlin Brismark, koordinator, RUN, Mittuniversitetet i Sundsvall, anna.ostlin-brismark@miun.se