Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Under våren initierades ett arbete att undersöka möjligheter och förutsättningar för en arbetsintegrerad lärarutbildning vid Mittuniversitetet. Ett dialogmöte arrangerades under våren och ett uppföljande dialogmöte gick av stapeln den 21 september.

Att organisera fjärrundervisning

Seminarieserien består av tre tillfällen som framför allt fokuserar på att planera för och organisera fjärrundervisningen, men under dagarna behandlas också pedagogiska och didaktiska perspektiv på...

Rekryteringsutbildning till skolledaryrket

Rektorsprogrammet och Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder en utbildning för dig som är verksam inom förskola eller skola och som är intresserad av eller nyfiken på skolledarskap.

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29