Att organisera fjärrundervisning

Seminarieserien består av tre tillfällen som framför allt fokuserar på att planera för och organisera fjärrundervisningen, men under dagarna behandlas också pedagogiska och didaktiska perspektiv på att genomföra fjärrundervisning.

Fjärrundervisning är en mycket aktuell skolfråga nationellt, men kanske specifikt i landets norra regioner. Många huvudmän och dess skolor har stora utmaningar vad gäller att bedriva undervisning i främst moderna språk, modersmål och studiehandledning, men även i stort vad beträffar skolans alla ämnen. I den här seminarieserien får du både teoretisk kunskap om olika perspektiv på att bedriva fjärrundervisning och lyssna på de som har erfarenhet att organisera och praktiskt bedriva sådan utbildning. Seminarietillfällena möjliggör för deltagare att utbyta erfarenheter och idéer om hur ni, eventuellt tillsammans med andra huvudmän och skolor, kan bygga upp en fungerande fjärrundervisning av hög kvalité.

Målgrupper

Seminarietillfällena har fokus på att organisera för och bedriva fjärrundervisning ur ett huvudmannaperspektiv, men vänder sig till både huvudmannarepresentanter, skolledare, verksamhetsutvecklare, lärare i grundskola och gymnasium samt IKT-samordnare eller liknande funktion.

Genomförande

Seminarieserien kommer att genomföras via Bildkonferens där man deltar antingen från campus Sundsvall eller Östersund.
Utbildningstillfällen: 29 augusti, 2 oktober och 7 november

Innehåll

  • Fjärrundervisningens juridiska, ekonomiska och etiska aspekter
  • Fjärrundervisning – som en möjlighet för skolutveckling och kompetensförsörjning i framtidens digitaliserade skola
  • Att samarbeta kring att genomföra fjärrundervisning – hur gör man? Erfarenheter från andra delar av Sverige
  • Viktiga förutsättningar för en framgångsrik fjärrundervisning – teknik, lärarresurser m.m.
  • Pedagogiska och didaktiska perspektiv på fjärrundervisning
  • Under samtliga seminarietillfällen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner kring att organisera för fjärrundervisning i vår region.

Anmälan

Anmälan är nu stängd. 

Kontakt

Annika Svensson, koordinator RUN, annika.svensson@miun.se, 010-142 82 29
Margareta Sandin (administrativa frågor), margareta.sandin@miun.se