Rekryteringsutbildning till skolledaryrket

Rektorsprogrammet och Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder en utbildning för dig som är verksam inom förskola eller skola och som är intresserad av eller nyfiken på skolledarskap.

15835191-senior-teacher-in-classroom-with-elementa.jpg

Utbildningen syftar till att ge en introduktion till det mångfacetterade, intressanta och utmanande uppdraget som skolledare. Utbildningen varvar teori och praktik och mellan två av utbildningstillfällena genomför deltagarna en hemuppgift i form av skuggning av en skolledare.

Utbildningstillfällen

Seminiarieserien omfattar fyra heldagar:
2 september 2019
10 oktober 2019
5 november 2019
11 december 2019

Utbildningen är planerad att genomföras varannan gång på campus Sundsvall och varannan gång på campus Östersund. RUN förbehåller sig dock rätten att förlägga samtliga tillfällen vid ett och samma campus beroende på var majoriteten av deltagarna är bosatta.

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri. Vi bjuder på fika under dagarna med lunch ingår inte. Deltagarens arbetsgivare står för kurslitteratur, resor och ev. andra omkostnader.

Intyg

De deltagare som deltar i de fyra kursdagarna och genomför den obligatoriska kursuppgiften, Skuggning av skolledare, erhåller ett kursintyg. Kursen är inte poänggivande för högskolepoäng.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Annika Svensson, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
Margareta Sandin, handläggare (administrativa frågor) Regionalt utvecklingsnätverk, RUN