Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan...

Kulturanalys

Kulturanalys – en metod att använda i skolans systematiska kvalitetsarbete RUN har äganderätten till skolutvecklingsmetoden Kulturanalys utifrån frirumsteorin och erbjuder utbildning till certifier...