Systematiskt kvalitetsarbete

Spara favorit 27 jun juni 2019

Systematiskt kvalitetsarbete är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan. Seminarieserien består av fyra tillfällen.

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator RUN