Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Spara favorit 17 jul juli 2019
Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan. Seminarieserien består av fyra tillfällen.

Systematiskt kvalitetsarbete är av högsta prioritet inom hela utbildningssystemet. Huvudmän, förskole- och skolenheter ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultat i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I den här seminarieserien får du teori och praktik som bidrar till ökad förståelse för och kunskap omkring SKA-arbetet.

Seminarieserien består av fyra utbildningstillfällen:

Seminarietillfälle 1: Förskolans uppdrag och kvalitetsarbete
1 oktober 2019, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 2: Stöd och strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet
26 november 2019, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 3: SKA-arbete i praktiken; om kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation
21 januari 2020, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 4: Fördjupning utifrån gruppens behov och önskemål
20 februari 2020, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Vi  planerar att genomföra utbildningen varannan gång på campus Sundsvall och varannan gång på campus Östersund. RUN förbehåller sig dock rätten att förlägga samtliga tillfällen vid ett och samma campus alternativt på båda campus beroende på var majoriteten av deltagarna är bosatta.

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri. Vi bjuder på fika under dagarna. Lunch ordnas av var och en.

Anmälan

På grund av högt tryck på anmälningarna till denna instats så kommer vi att erbjuda utbildningen på båda våra campusorter. Just nu är det fullt i Sundsvallsgruppen men det går fortfarande bra att anmäla sig till Östersund. Vi återkommer med datum för Östersund inom kort. 

Till anmälan.

Kontakt

Annika Lööf-Sjölund
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Margareta Sandin
Handläggare Regionalt utvecklingsnätverk, RUN