Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan. Seminarieserien består av fyra tillfällen.

3N9A3627FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Systematiskt kvalitetsarbete är av högsta prioritet inom hela utbildningssystemet. Huvudmän, förskole- och skolenheter ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultat i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I den här seminarieserien får du teori och praktik som bidrar till ökad förståelse för och kunskap omkring SKA-arbetet.

Seminarieserien består av fyra utbildningstillfällen:

Seminarietillfälle 1: Förskolans uppdrag och kvalitetsarbete
1 oktober 2019, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00, lokal C312

Seminarietillfälle 2: Stöd och strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet
26 november 2019, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00, lokal  C312

Seminarietillfälle 3: SKA-arbete i praktiken; om kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation
21 januari 2020, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 4: Fördjupning utifrån gruppens behov och önskemål
13 februari 2020, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Vi  planerar att genomföra utbildningen varannan gång på campus Sundsvall och varannan gång på campus Östersund. RUN förbehåller sig dock rätten att förlägga samtliga tillfällen vid ett och samma campus alternativt på båda campus beroende på var majoriteten av deltagarna är bosatta.

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri. Vi bjuder på fika under dagarna. Lunch ordnas av var och en.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

 

 

Kontakt

Annika Lööf-Sjölund

Koordinator|Coordinator

010-142 86 66

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76