Erfarenhetsseminarium Kulturanalys

Spara favorit 12 dec december 2017

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, bjuder in till ett erfarenhetsseminarium om Kulturanalys som metod för skolutveckling.

Seminariet ger möjligheter till utbyte av de erfarenheter och lärdomar som gjorts i arbetet med kulturanalys, med specifik inriktning mot hur kulturanalysens kan användas som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.
Hallsbergs kommun och Härnösands kommun berättar om hur de implementerat kulturanalys som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå. Genom att diskutera erfarenheter är målsättningen med dagen att nå fram till ett antal slutsatser att ta med i det fortsatta arbetet i den egna organisationen samt för RUN i den samordnande rollen.

  • Hur kan kulturanalysen bli en del i skolans/kommunens systematiska kvalitetsarbete och vad bidrar metoden med?
  • Vilka metoder, handlingsplaner etc. har använts för att omsätta kulturanalysens resultat i praktiskt förändringsarbete?
  • Vilka svårigheter och möjligheter finns i detta arbete?

Seminariet anordnas som ett nätverkstillfälle för certifierade handledare i kulturanalys som genom seminariet också erbjuds möjligheten att förlänga sin certifiering.  Även kommuner som arbetat/arbetar med kulturanalys bjuds in till seminariet för att få ta del av andra kommuners och de certifierade handledarnas erfarenheter samt diskutera sina egna reflektioner.

Datum: Torsdag 18 januari 2018
Tid: kl. 10.00–16.00
Plats: Elite Hotel Knaust i Sundsvall

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Anmäl dig senast 9 januari via formuläret på denna sida. Som en bekräftelse på din anmälan skickas ett mejl till den e-postadress som anger i formuläret.

Kontakt

Ulrika Auno
Verksamhetsledare RUN

Anmälan

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Kommun
Särskilda önskemål gällande tillgänglighet eller specialkost
Fråga 1 som du vill ta upp
Fråga 2 som du vill ta upp
Fråga 3 som du vill ta upp