Anmälan till nätverksträff Västra

Varmt välkommen till nätverksträff den 7 maj i det Västra nätverket!

På vårträffen kommer vi bland annat att diskutera ska vi diskutera utvärderingen av vetenskapsdagen i Östersund samt planera RUN - konferensen som i år kommer att rikta sig mot gymnasieskolorna. Vi kommer att diskutera fortsatt utvecklíng av nätverket utifrån det reviderade syftet.

När: Torsdagen den 7 maj
Var: På distans via länk
Tid: 13.00-16.00

Anmälan

Välj på vilket sätt du deltar:
Deltar du på lunchen?: