Bygga Svenska

Spara favorit 20 dec december 2017
Genusvetenskap, genrebild, ojämlikhet

RUN har fått i uppdrag att under våren 2018 genomföra 4 utbildningsdagar i form av dialogmöten om Skolverkets nya stödmaterial Bygga svenska.

Dialogmötenas syfte är att Bygga svenska ska bli känt för såväl rektorer som SvA-lärare och andra ämneslärare och att de får förståelse för hur bedömningsstödet kan användas för att gynna elevernas språk- och kunskapsutveckling. Detta kan i sin tur förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever och för elever med annat modersmål än svenska i grund- och gymnasieskolan.

RUN kommer att genomföra möten i Östersund, Sundsvall och Umeå under slutet av februari och under mars månad. De olika dialogmötena kommer att vända sig till verksamma rektorer och lärare i dels årskurs 1-6, dels årskurs 7-9 och gymnasiet.

Anmälan

Anmälan sker via Skolverket där det även finns mer information om dessa dialogmöten.
Länk till anmälan Bygga Svenska

Kontakt

Anna Östlin-Brismark
Koordinator RUN

Datum för träffar

Sundsvall 22/2 för åk 7-9 och gymnasiet

Östersund 13/3 för åk 1-6

Östersund 14/3 för åk 7-9 och gymnasiet

Umeå 26/3 för åk 1-6