Med modersmålet som utgångspunkt - en kurs för studiehandledare och modersmålslärare

Spara favorit 8 nov november 2017
Öppet hus i Östersund

Under hösten 2017 erbjuder Mittuniversitetet en gemensam utbildning för studiehandledare och modersmålslärare. Utbildningen utgår från grundskolan och dess styrdokument och vänder sig därmed i första hand till verksamma inom grundskolan, men kan också vara aktuell för de som arbetar inom till exempel gymnasieskolans språkintroduktion.
Kursen kan delvis ses som en fortsättning på den 2-dagarsutbildning som RUN/Mittuniversitetet och Folkuniversitetet gav under våren 2017. Det är dock inget krav att deltagaren gått den kursen.

Kursen genomförs som en campus/distanskurs med fyra campusträffar, varav två i Östersund och två i Sundsvall. Mellan träffarna arbetar deltagarna med verksamhetsnära uppgifter. Kursen börjar i oktober 2017 och avslutas i början av mars 2018.

Kursen innehåller bland annat följande:

  • Skolans styrdokument och värdegrund
  • Betyg och bedömning – att förstå det svenska betygssystemet
  • Grundläggande kunskaper om det centrala innehållet och kunskapskraven i några av skolans olika ämnen
  • Kursplanen i modersmål och att planera modersmålsundervisning i samarbete med övrig personal och elever
  • Att planera och genomföra studiehandledning på modersmål i samarbete med övrig personal och elever
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Intyg

De deltagare som fullföljer kursen och genomför obligatoriska uppgifter erhåller ett kursintyg. Kursen är inte poänggivande för högskolepoäng.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Deltagarens arbetsgivare står för kurslitteratur, resor och ev. andra omkostnader.

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll och upplägg besvaras av:
Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN

Frågor om anmälan besvaras av:
Åsa Bång
Koordinator RUN

Datum för Kursträffar

Detta är datum för kursens obligatoriska träffar på Mittuniversitetet.
Varje träff pågår mellan 10-16.

  • 10/10 2017 i Sundsvall
  • 6/12 2017 i Östersund
  • 30/1 2018 i Sundsvall
  • 1/3 2018 i Östersund