Regional samordning

Spara favorit 23 maj maj 2018

Regional samordning av Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag (U2015/3356/S) att genomföra insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet under åren 2016-2019.
Skolverket har sökt en samordnare hos varje huvudman som ska stödja huvudmän och rektorer för att på bästa sätt kunna tillvarata Skolverkets erbjudanden om kompetensutvecklingsinsatser inom regeringsuppdraget under 2016-2019. Samordnarna har olika bakgrund och olika befattningar. Några arbetar som utvecklingslärare, andra är rektorer, förvaltningschefer eller ansvariga för modersmålsenheter eller mottagningsenheter i kommunen.
RUN har fått i uppdrag att vara samordnande för dessa samordnare som finns inom vår region. RUN ska ansvara för regionala uppföljningsträffar 2-3 ggr/termin.

Höstens träffar äger rum följande datum:

3/9 Nationell träff Arlanda
25/9 Träff Sundsvall 10.00-15.00
18/10 Träff Östersund 10.00-15.00
28/11 Träff Sundsvall 10.00-15.00

Kontakt

Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN