Vetenskapsdagen

Spara favorit 13 aug augusti 2019

Vetenskapsdagen arrangeras varje år på campus Östersund respektive på campus Sundsvall och vänder sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program.

Bakgrund

Projektet Gymnasiesamverkan har under flera år utvecklat ett samarbete med regionens gymnasieskolor som bland annat resulterat i något som kallas Vetenskapsdagen. Under 2018 deltog ca 500 elever vid Vetenskapsdagen i Östersund och ca 1000 elever i Sundsvall. Även i år kommer det att arrangeras en Vetenskapsdag på båda orterna; i Östersund den 11 april och i Sundsvall den 18 september.

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE/) med fokus på forskning och vetenskapligt skrivande i syfte att ge inspiration och verktyg till gymnasiearbetet. Ett annat syfte är också att eleverna får besöka Mittuniversitetets campus och känna på ”atmosfären” och förhoppningsvis även inspireras till högre studier. Elevernas gymnasiearbete ska vara ett slags ”kvitto” på att eleverna är förberedda för högskolestudier. Vi ser det här samarbetet som en utmärkt möjlighet för eleverna vid regionens gymnasieskolor att få en kortare introduktion till olika ämnens innehåll och förhållningssätt på universitetsnivå.

Vetenskapsdagen i Östersund 2019

När: Torsdagen den 11 april
Var: Mittuniversitetet, campus Östersund
Tid: 13.15-15.00 (för långväga gäster erbjuder vi även ett program på förmiddagen)
Anmälan: Anmälan är stängd.

Vetenskapsdagen i Sundsvall 2019

När: Onsdagen den 18 september
Var: Mittuniversitetet, campus Sundsvall
Anmälan: Anmälan är stängd
Program: För mer information

Kontakt

Kontakt Vetenskapsdag i Östersund

Gertrud Alirani
gertrud.alirani@miun.se
010-142 85 97

Kontakt Vetenskapsdag Sundsvall

Åsa Bång
asa.bang@miun.se
010-142 82 07