Anmälan till Vetenskapsdagen i Sundsvall

Spara favorit 29 maj maj 2019

Varmt välkommen till Vetenskapsdagen i Sundsvall den 18 september!

Vetenskapsdagen har sedan 2012 arrangerats av gymnasiesamverkansgruppen inom Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN) vid Mittuniversitetet men har utformats och utvecklats under flera år tillsammans med lärare på ett flertal av regionens gymnasieskolor.

I utvecklingsarbetet har det varit tydligt att det är viktigt med både förberedelser och efterarbete på skolan för att framför allt eleverna ska få ut så mycket som möjligt från dagen. Från utvärderingar är det också viktigt att lärare/handledare till gymnasiearbetet följer med och deltar med sin klass/elevgrupp under hela dagen. Vi arrangörer har därför ställt detta som ett krav för deltagande på årets Vetenskapsdag.

En handledning för lärare har tagits fram och denna skickas ut till alla anmälda skolor/klasser genom den kontaktperson som anges i anmälningsformuläret nedan. Det är även kontaktpersonen som får program och annan information gällande Vetenskapsdagen för vidare förmedling i den egna organisationen (till medföljande lärare och elever).

Program

Det är två olika program där ena programmet gäller för alla gymnasieskolor inom Sundsvalls- och Timrås kommun och det andra programmet gäller för alla gymnasieskolor utanför dessa kommuner.

Program för skolor utanför Sundsvall/Timrå
Start: 10.30
Slut: 14.00 (senast)
Se inbjudan A för mer detaljerLyssna

Program för skolor inom Sundsvall/Timrå
Start: 12.30
Slut: 16.00 (senast)
Se inbjudan B för mer detaljerLyssna

Anmälan

Anmälan sker skol- och klassvis. Glöm inte att ange antalet medföljande lärare (kravet är minst 1 medföljande lärare per klass/elevgrupp). Nytt för i år är möjlighet att anmäla klass/elevgrupp till en avslutande rundvandring.
Vi har ett begränsat antal platser till både själva Vetenskapsdagen (max 1000 deltagare) och till rundvandringen (max 150 deltagare) och här är det först till kvarn som gäller.
Sista anmälningsdag är 26 maj.

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Vid frågor/funderingar om Vetenskapsdagen kontakta:
Åsa Bång, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
E-post: asa.bang@miun.se
Tel: 010-142 82 07

Vid frågor kring din anmälan kontakta:
event@miun.se