Anmälan till nätverk för karriärlärare

Spara favorit 12 jun juni 2019

Anmälan görs av rektor eller motsvarande som på så sätt intygar att deltagaren är förstelärare/lektor under hela pilotprojektets tid (läsåret 19/20) och har avsatt tid för att delta i nätverket. Var noga med att kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Detta gäller framför allt e-postadressen då vi i första hand kommunicerar via e-post.

Sista anmälningsdag är 25 augusti.

Vid frågor som rör anmälan vänligen kontakta:
Åsa Bång, koordinator RUN
E-post: asa.bang@miun.se

Anmälan

Uppgifter skolledare

Uppgifter deltagare

Intyg och Samtycke

Skolledaren intygar: