Att handleda i övningsskola

Spara favorit 30 nov november 2017

Kursens syfte är att pedagogen utvecklar de didaktiska kompetenser med särskilt fokus mot handledning och bedömning som krävs för att stödja lärarstudenters utveckling och lärande.

Efter genomgången kurs ska pedagogen:

  • visa god förmåga att genom studier i den egna praktiken synliggöra didaktiska fenomen och frågeställningar som underlag för att planera och genomföra didaktiska seminarier för lärarstudenter,
  • visa god förmåga att stödja lärarstudenternas utveckling och lärande med speciellt fokus mot pedagogiskt ledarskap, handledning och bedömning
  • visa god förmåga att problematisera begreppen teori och praktik och i dialog med studenterna kunna diskutera och konkretisera sambandet mellan teori och praktik

Tider och datum för Att handleda i övningsskola vt 2018. Kursort Sundsvall.

  • 25 januari kl.13.15- 17.00 
  • 26 januari 8.15-15.00
  • 26 februari kl.13.15- 17.00
  • 27 februari 8.15-15.00
  • 10 april 8.15- 16.30
  • 15 maj 8.15- 17.00
  • 16 maj 8.15- 17.00

Välkomstbrev Att handleda i övningsskola

Kursort Sundsvall vårterminen 2018:

Välkomstbrev PE030U, Att handleda i övningsskolaLyssna

Kursort Sundsvall höstterminen 2017:
Välkomstbrev PE030U, Att handleda i övningsskolaLyssna

Kursort Östersund höstterminen 2017:
Välkomstbrev PE030U, Att handleda i övningsskolaLyssna

________________________________________

 

Kontakt

För frågor av administrativ karaktär kontakta:

Catarina Karlsson
Telefon: 010-142 88 75
E-post:
catarina.karlsson@miun.se

Kontakt

För frågor gällande kursens upplägg och innehåll kontakta:

Hasse Grahm
Telefon: 010-142 82 64
E-post:
hans-olov.grahm@miun.se

Marie Frykland
Telefon: 010-142 83 19
E-post:
marie.frykland@miun.se