Att handleda i övningsskola

Spara favorit 21 dec december 2018

Kursens syfte är att pedagogen utvecklar de didaktiska kompetenser med särskilt fokus mot handledning och bedömning som krävs för att stödja lärarstudenters utveckling och lärande.

Efter genomgången kurs ska pedagogen:

  • visa god förmåga att genom studier i den egna praktiken synliggöra didaktiska fenomen och frågeställningar som underlag för att planera och genomföra didaktiska seminarier för lärarstudenter,
  • visa god förmåga att stödja lärarstudenternas utveckling och lärande med speciellt fokus mot pedagogiskt ledarskap, handledning och bedömning
  • visa god förmåga att problematisera begreppen teori och praktik och i dialog med studenterna kunna diskutera och konkretisera sambandet mellan teori och praktik

Välkommen att anmäla dig till Att handleda i övningsskola vt 2019. Sista anmälningsdag är 16 december. Vi har plats för 30 deltagare per kurs och kursort.  

Anmälan görs av rektor/förskolechef eller av deltagaren i samråd med rektor/förskolechef. Bekräftelse skickas till båda parter.

Kursen startar kl.13.15 i G 1350 , campus Östersund, kursen består av fyra tillfällen på campus Östersund

 

Välkomstbrev ÖstersundLyssna

Kursen består av fyra tillfällen på campus Sundsvall

Kurstillfälle 1, den 30-31/1. Kursen startar kl.13.15 i D015, campus Sundsvall

Välkomstbrev SundsvallLyssna

_______________________________________

 

Kontakt

För frågor av administrativ karaktär kontakta:

Catarina Karlsson
Telefon: 010-142 88 75
E-post:
catarina.karlsson@miun.se

Kontakt

För frågor gällande kursens upplägg och innehåll kontakta:

Hasse Grahm
Telefon: 010-142 82 64
E-post:
hans-olov.grahm@miun.se

Marie Frykland
Telefon: 010-142 83 19
E-post:
marie.frykland@miun.se