Erfarenhetsutbyte Övningsskoleprojektet

Spara favorit 9 okt oktober 2017

Välkommen till ett erfarenhetsutbyte inom övningsskoleprojektet som riktar sig till rektorer och förskolechefer i de övningsskoleområden som påbörjat eller kommer att påbörja Övningsskoleprojektet, samt kommunala samordnare

Erfarenhetsutbyte

Onsdag 29 november Campus Östersund.

Anmälan

Anmäla dig via webbformuläret på denna sida.
Sista anmälningsdag är 15 november.

Program Erfarenhetsutbyte Övningsskoleprojektet

Datum: 29 november 2017

Plats: Mittuniversitetet Campus Östersund G 3216

Inbjudna: Rektorer och förskolechefer i de övningsskoleområden som anmält sig till Övningsskoleprojektet samt kommunala samordnare.

Syfte: Ett erfarenhetsutbyte mellan de övningsskoleområden som ingår i övningsskoleprojektet.  Innehållet är anpassat för att delge varandra de möjligheter och svårigheter som uppstått/kan uppstå samt hur skolan/förskolan har hanterat detta.

Onsdag 29 november 2017

09.30 - 10:00 Kaffe och smörgås i väntan på start 10.00

10.00 – 10.30 Inledning och välkommen

10.30 – 12.00 Grupper. Indelning utifrån inskickade frågeställningar att diskutera

12.00 – 13.00 Egen lunchtid

13.00 – 14.00 Tvärgrupper utifrån förmiddagens grupp-indelning

14.00 – 14.45 Gemensam diskussion

14.45 ­– 15.00 Avslutning

 Anmälan sker senast 15 november via www.miun.se/erfa-ovningsskola

 Välkomna!

Anders Ljungberg              Projektledare Övningsskoleprojektet

Maria Styf                          Biträdande projektledare Övningsskoleprojektet

Kontakt

Anders Ljungberg

Anders Ljunberg
Projektledare Övningsskoleprojektet