Professionsseminarier i övningsskola (kompletteringsutbildning för handledare)

Spara favorit 30 nov november 2017

Kursens syfte är att pedagogen utvecklar de didaktiska kompetenser med särskilt fokus mot genomförande av didaktiska seminarier som krävs för att stödja lärarstudenters utveckling och lärande.

Efter genomgången kurs ska pedagogen:
- visa god förmåga att genom studier i den egna praktiken synliggöra didaktiska fenomen och frågeställningar som underlag för att planera och genomföra didaktiska seminarier för lärarstudenter.

Kursort Sundsvall vårterminen 2018:

Välkomstbrev Sundsvall ht18Lyssna

Kursort Sundsvall höstterminen 2017:

Välkomstbrev Sundsvall ht17Lyssna

Kursort Östersund höstterminen 2017:

Välkomstbrev Östersund ht17Lyssna

 

Datum för vårterminen 2018 Sundsvall

27 februari 8.30- 12.00

14 maj 8.30-12.00

Välkomstbrev kommer att publiceras.

______________________________________________

Kontakt

För frågor av administrativ karaktär kontakta:

Catarina Karlsson
Telefon: 010-142 88 75
E-post:
catarina.karlsson@miun.se

Kontakt

För frågor gällande kursens upplägg och innehåll kontakta:

Hasse Grahm
Telefon: 010-142 82 64
E-post:
hans-olov.grahm@miun.se

Marie Frykland
Telefon: 010-142 83 19
E-post:
marie.frykland@miun.se