Anmälan till forskningscirkel - betyg och bedömning på grundskolan

Forskningscirklars upplägg innebär att antalet deltagare måste begränsas. Därför kommer max 12 personer att antas till varje cirkel. Om antalet anmälda överskrider antalet platser är det först till kvarn som gäller med följande undantag: först och främst prioriteras en spridning av deltagare från så många huvudmän som möjligt. Detta för att inte en och samma kommun ska kunna ta upp en stor andel av platserna i en cirkel. Vid anmälan får man en bekräftelse på att man anmält sig. Bekräftelse på att man kommit med eller inte får man när anmälningstiden gått ut. Det är rektor som anmäler deltagare.

I anmälningsformuläret går det att anmäla upp till 4 deltagare. Finns behov att anmäla fler deltagare hör av dig till Maggi Sandin, se kontaktinformation nedan.

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76