Anmälan till forskningscirkel - Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan

Det team som anmäls bör bestå av minst fem personer och max 12 personer. Observera att varje tema endast kan genomföras av ett team (arbetslag/ämneslag eller liknande), först till kvarn gäller.

Det är rektor som anmäler deltagare. Bekräftelse på att man kommit med eller inte får man när anmälningstiden gått ut. 

I anmälningsformuläret går det att anmäla upp till 5 deltagare. Finns behov att anmäla fler deltagare hör av dig till Maggi Sandin, se kontaktinformation nedan.

Anmälan

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76