Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap (FFR) 7,5 hp

Spara favorit 16 apr april 2018

Hösten 2018 startar kursen Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap, vid Mittuniversitetet.

Innehåll

Fortbildningen vänder sig till rektorer och biträdande rektorer som tidigare genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorn ska därefter ha arbetat ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå och genomförs i internatform under två terminer samt avslutas med examination.

Rektorers pedagogiska ledarskap innefattar chefskap, som vilar på verksamhetens mål och uppdrag och ledarskap med fokus på ledningen av skolors inre vardagliga arbete. Kunskapsområdet styrning och ledning kopplas till det pedagogiska ledarskapet så att styrningsfrågorna i huvudsak knyts till rektorers chefskap medan ledningsfrågorna mer har att göra med det vardagsnära ledarskapet. 

Genomförande

Fortbildningen genomförs i 5 block med fyra mellanliggande hemuppgifter

Block 1: Rektorers chef- och ledarskap.
Block 2: Rektorer och systematiskt kvalitetsarbete.
Block 3: Rektorer, skolutveckling och kultur.
Block 4: Rektor och elevers lärmiljöer.
Block 5: Examination.

Anmälan

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap med start hösten 2018 är: 
5 mars - 23 april 

Anmälan görs av huvudmannen via ett formulär på Skolverket.se

Till anmälan

Internat

Kursstart hösten 2018
Internat 1: 11-12/9 2018 i Sundsvall
Internat 2: 6-7/11 2018 i Gävle
Internat 3: 29-30/1 2019 i Östersund
Internat 4: 14-15/5 2019 i Sundsvall

Kontakt

Har du frågor, vänd dig till
utbildningschef,
Göran Bostedt:
goran.bostedt@miun.se,
010 -142 81 25
eller administrativ chef,
Ulrika Auno:
ulrika.auno@miun.se
010-142 81 57

Folder, fortbildningLyssna