Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap (FFR) 7,5 hp

Spara favorit 4 dec december 2018

Våren 2019 startar kursen Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap, vid Mittuniversitetet.

Innehåll

Fortbildningen vänder sig till rektorer och biträdande rektorer som tidigare genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorn ska därefter ha arbetat ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå och genomförs i internatform under två terminer samt avslutas med examination.

Rektorers pedagogiska ledarskap innefattar chefskap, som vilar på verksamhetens mål och uppdrag och ledarskap med fokus på ledningen av skolors inre vardagliga arbete. Kunskapsområdet styrning och ledning kopplas till det pedagogiska ledarskapet så att styrningsfrågorna i huvudsak knyts till rektorers chefskap medan ledningsfrågorna mer har att göra med det vardagsnära ledarskapet. 

Genomförande

Fortbildningen genomförs i 5 block med fyra mellanliggande hemuppgifter

Block 1: Rektorers chef- och ledarskap.
Block 2: Rektorer och systematiskt kvalitetsarbete.
Block 3: Rektorer, skolutveckling och kultur.
Block 4: Rektor och elevers lärmiljöer.
Block 5: Examination.

KursplanLyssna

Anmälan

Sen anmälan till Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap med start våren 2019 är öppen till
31 januari 2019.

Anmälan görs i två steg, först av huvudmannen därefter skolledaren, enligt nedanstående länkar. 

Huvudmannens efteranmälan, steg 1

Skolledarens efteranmälan, steg 2

Internat

Kursstart våren 2019

Internat 1: 6-7 februari
Högbo Brukshotell
Sandviken

Internat 2: 7-8 maj 
Elite Knaust Hotell 
Sundsvall

Internat 3: 18-19 sep
Högbo Brukshotell

Internat 4: 26-27 nov
Högbo Brukshotell

Kontakt

Utbildningschef:
Göran Bostedt 
goran.bostedt@miun.se,
010 -142 81 25

Administrativ chef:
Ulrika Auno
ulrika.auno@miun.se
010-142 81 57

FolderLyssna "Fortbildning för erfarna rektorer
– verksamhetsidé och genomförande"