Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap (FFR) 7,5 hp

Välkommen till kursen Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap, vid Mittuniversitetet.

Innehåll

Fortbildningen vänder sig till rektorer och biträdande rektorer som tidigare genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorn ska därefter ha arbetat ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå och genomförs i internatform under en-två terminer samt avslutas med examination (se högermarginalen för aktuella datum).

Rektorers pedagogiska ledarskap innefattar chefskap, som vilar på verksamhetens mål och uppdrag och ledarskap med fokus på ledningen av skolors inre vardagliga arbete. Kunskapsområdet styrning och ledning kopplas till det pedagogiska ledarskapet så att styrningsfrågorna i huvudsak knyts till rektorers chefskap medan ledningsfrågorna mer har att göra med det vardagsnära ledarskapet. 

Genomförande

Fortbildningen genomförs i 4 block med mellanliggande hemuppgifter samt en avslutande examination.

Block 1: Rektorers chef- och ledarskap.
Block 2: Rektorer och systematiskt kvalitetsarbete.
Block 3: Rektorer, skolutveckling och kultur.
Block 4: Rektor och elevers lärmiljöer.


Kursplan

Kontakt

Utbildningschef:
Göran Bostedt 
goran.bostedt@miun.se,
010 -142 81 25

Kursansvarig:
Susanne Sahlin
susanne.sahlin@miun.se
010-142 82 52

 

Internatdatum

Kursstart våren 2019

Internat 1: 6-7 februari, 2019
Högbo Brukshotell

Internat 2: 7-8 maj, 2019
Elite Knaust Hotell

Internat 3: 18-19 sep, 2019
Högbo Brukshotell

Internat 4: 26-27 nov, 2019
Högbo Brukshotell

Kursstart hösten 2019 
Internat 1: 26-27 aug, 2019
Högbo Brukshotell

Internat 2: 2-3 okt, 2019
Elite Knaust Hotell

Internat 3: 19-20 nov, 2019
Clarion Grand Hotel

Internat 4: 14-15 jan, 2020
Högbo Brukshotell