Fortbildning för rektorer (FFR) 7,5 hp

Spara favorit 2 feb februari 2018

Hösten 2018 startar kursen Styrning och ledning, fortbildning för rektorer vid rektorsprogrammet, Mittuniversitetet.

Innehåll

Fortbildningen vänder sig till erfarna rektorer som tidigare genomgått befattningsutbildningen och omfattar 7,5 hp på avancerad nivå. Den ska genomföras under maximalt två terminer och examineras.

Rektorers pedagogiska ledarskap innefattar chefskap, som vilar på verksamhetens mål och uppdrag och ledarskap med fokus på ledningen av skolors inre vardagliga arbete. Kunskapsområdet styrning och ledning kopplas till det pedagogiska ledarskapet så att styrningsfrågorna i huvudsak knyts till rektorers chefskap medan ledningsfrågorna mer har att göra med det vardagsnära ledarskapet. 

Genomförande

Fortbildningen genomförs i 5 block med fyra mellanliggande hemuppgifter

Block 1: Rektorers chef- och ledarskap.
Block 2: Rektorer och systematiskt kvalitetsarbete.
Block 3: Rektorer, skolutveckling och kultur.
Block 4: Rektor och elevers lärmiljöer.
Block 5: Examination.

Anmälan till Fortbildning för rektorer H18

Anmälan är stängd.

Kontakt

Har du frågor, vänd dig till
utbildningschef,
Göran Bostedt:
goran.bostedt@miun.se,
010 -142 81 25
eller administrativ chef,
Ulrika Auno:
ulrika.auno@miun.se
010-142 81 57

Folder, fortbildningLyssna