Konferens skolledaren och forskningen

Spara favorit 13 sep september 2018

Välkommen till årets stora konferens för skolledare – Skolledaren & Forskningen!

Konferensen går av stapeln på fyra orter under oktober (10 oktober i Umeå) och i år fokuserar den på tillit och etik i skolors ledning och styrning. Skolledaren & Forskningen är en konferensserie som äger rum vartannat år på olika platser i landet. Konferensen anordnas av de lärosäten som ger Rektorsprogrammet, och den är en mötesplats mellan de som forskar om och de som utövar ledarskap inom skola och förskola.

Mer information och anmälan hittar du här: Skolledaren och forskningen