RP seminarium för skolhuvudmän

Spara favorit 29 apr april 2019

Seminarium Rektorsprogrammet om mål- och resultatstyrning.

Inbjudan

Du som skolhuvudmannarepresentant eller närmsta chef för deltagare i Rektorsprogrammets kursgrupp VT17 vid Mittuniversitetet är inbjuden att delta vid internat 10 den 8 maj 2019 på Elite Hotel Knaust i Sundsvall.

Vår tanke med inbjudan är att du som skolhuvudmannarepresentant eller närmsta chef under förmiddagen deltar i seminariediskussioner rörande mål- och resultatstyrningsfrågor tillsammans med deltagare i rektorsprogrammet. Efter lunch erbjuder vi ett eget program med omväxlande föreläsning och seminariediskussioner till er som gästar oss. Innehållet för diskussionerna med deltagarna i rektorsprogrammet kommer vi att återkomma till i ett utskick närmare dagen för internatet.

Vi är måna om att du skall känna dig involverad i vår utbildning, att du är delaktig och har möjlighet att föra en fruktbar dialog med oss om vårt program men också att du skall känna att vi vill ge dig stimulans och möjligheter till erfarenhetsutbyte och kanske också kompetensutveckling, under den tid du har deltagare i vårt Rektorsprogram.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet via formuläret på denna sida. I formuläret kan du även ange eventuella önskemål om vad du skulle vilja att vi erbjuder under eftermiddagen i ert egna program. Om du vill komma redan kvällen innan och delta i middagen är du naturligtvis välkommen. Ange detta i anmälan. Kostnaden för middagen faktureras till den fakturaadress du anger i formuläret. Eventuell logi bokar du själv med hotellet.

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Ulrika Auno
Verksamhetsledare RUN samt administrativ chef för Rektorsprogrammet
E-post: ulrika.auno@miun.se
Tel: 010-142 81 57

Elite Hotel Knaust

Elite Hotel Knaust

Vi har förbokat ett antal rum. Behöver du logi, kontakta hotellet direkt och ange "Rektorsprogrammet VT17".  Dessa rum behöver bokas före 6 april.

Telefonnummer:
060-608 00 05