RP seminarium

Spara favorit 9 feb februari 2018

Seminarium Rektorsprogrammet om mål- och resultatstyrning.

Inbjudan

Du som skolhuvudmannarepresentant eller närmsta chef för deltagare i Rektorsprogrammets kursgrupp vt16 vid Mittuniversitetet är inbjuden att delta vid internatet den 18 april 2018 på Högbo Brukshotell i Sandviken.

Vår tanke med inbjudan är att du som skolhuvudmannarepresentant eller närmsta chef under förmiddagen deltar i seminariediskussioner rörande mål- och resultatstyrningsfrågor tillsammans med deltagare i rektorsprogrammet. Efter lunch erbjuder vi ett eget program med omväxlande föreläsning och seminariediskussioner till er som gästar oss. Innehållet för diskussionerna med deltagarna i rektorsprogrammet kommer vi att återkomma till i ett utskick närmare dagen för internatet.
Vi är måna om att du skall känna dig involverad i vår utbildning, att du är delaktig och har möjlighet att föra en fruktbar dialog med oss om vårt program men också att du skall känna att vi vill ge dig stimulans och möjligheter till erfarenhetsutbyte och kanske också kompetensutveckling, under den tid du har deltagare i vårt Rektorsprogram.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet via formuläret på denna sida. I formuläret kan du även ange eventuella önskemål om vad du skulle vilja att vi erbjuder under eftermiddagen i ert egna program. Om du vill stanna och äta middag på kvällen anger du även detta och kostnaden för middagen faktureras till den fakturaadress du anger i formuläret.
Sista anmälningsdag är 15 mars.

Kontakt

Ulrika Auno
Verksamhetsledare RUN samt administrativ chef för Rektorsprogrammet
E-post: ulrika.auno@miun.se
Tel: 010-142 81 57

Anmälan