RUN bjuder in till kompetensutvecklingsinsatsen Att leda lärande och utveckling, med start februari 2021.

Personalbilder

Syfte

Aktiviteten syftar till att deltagarna, via aktuell forskning och beprövad erfarenhet, stärker sina kunskaper och förmågan att leda utvecklingsarbeten genom kollegialt lärande i sin verksamhet. 
 
Genom ökad kunskap om utvecklingsprocesser och förmåga att leda dessa ökar möjligheten att bidra till en kompetensutvecklingskultur i den egna verksamheten, som kännetecknas av ett undersökande, utforskande och reflekterande förhållningssätt. 

Målgrupp

Den här aktiviteten riktar sig till personer som har i uppdrag av sin rektor att leda utvecklingsarbete och kollegialt lärande i sin förskole- eller skolverksamhet (exempelvis specialpedagoger, förstelärare, arbetslagsledare eller utvecklingspedagoger).  

Huvudsakligt innehåll

Aktiviteten omfattar fyra digitala tillfällen (rektor deltar vid första tillfället). Tillfällena innefattar både teoretiska och praktiska perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande. Innehållet kopplas till deltagarnas egna erfarenheter, dilemman och frågor hämtade från den egna skolpraktiken.  
 
Under dessa tillfällen kommer vi att beröra bl a följande innehåll: 

  • Hur ett tillitsfullt klimat kan skapas och kommunikationens kraft och betydelse i utvecklingsarbete för att konstruktivt hantera motstånd
  • Ramar och strukturer som är nödvändiga för kollegialt lärande

Innehållet i denna kompetensutveckling tar sin utgångspunkt i pilotprojektet Nätverk för karriärlärare 19/20.   
 
Fullständigt program bifogas med Välkomstbrevet ca två veckor innan träffen. 

Datum och tid

Utbildningsinsatsen som ges digitalt via verktyget Zoom, omfattar 4 tillfällen: 
Tillfälle 1: 2 februari 2021, kl 14.00-16.30  
Tillfälle 2: 17 mars 2021, kl 14.00-16.30  
Tillfälle 3: 15 april 2021, kl 14.00-16.30  
Tillfälle 4: 18 maj 2021, kl 14.00-16.30  
 
Möteslänk skickas med Välkomstbrevet. 

Intyg 

De deltagare som deltar i samtliga tillfällen och genomför den obligatoriska uppgiften, erhåller ett intyg. Aktiviteten är inte poänggivande för högskolepoäng.  
 

Kostnad 

Aktiviteten är kostnadsfri för deltagare från kommuner anslutna till RUN.  

 
Anmälan 

Anmälan är nu stängd.

 

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-142 82 28