Ny omgång av kompetensutvecklingsinsatsen Att leda lärande och utveckling, startar våren 2022.

Personalbilder

Syfte

Aktiviteten syftar till att deltagarna, via aktuell forskning och beprövad erfarenhet, stärker sina kunskaper och förmågan att leda utvecklingsarbeten genom kollegialt lärande i sin verksamhet. 
 
Genom ökad kunskap om utvecklingsprocesser och förmåga att leda dessa ökar möjligheten att bidra till en kompetensutvecklingskultur i den egna verksamheten, som kännetecknas av ett undersökande, utforskande och reflekterande förhållningssätt. 

Målgrupp

Den här aktiviteten riktar sig till personer som har i uppdrag av sin rektor att leda utvecklingsarbete och kollegialt lärande i sin förskole- eller skolverksamhet (exempelvis specialpedagoger, förstelärare, arbetslagsledare eller utvecklingspedagoger).  

Huvudsakligt innehåll

Aktiviteten omfattar fyra digitala tillfällen (rektor deltar vid första tillfället). Tillfällena innefattar både teoretiska och praktiska perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande. Innehållet kopplas till deltagarnas egna erfarenheter, dilemman och frågor hämtade från den egna skolpraktiken.  
 
Under dessa tillfällen kommer vi att beröra bl a följande innehåll: 

  • Hur ett tillitsfullt klimat kan skapas och kommunikationens kraft och betydelse i utvecklingsarbete för att konstruktivt hantera motstånd
  • Ramar och strukturer som är nödvändiga för kollegialt lärande

 
Fullständigt program inkl zoom-länkar bifogas med Välkomstbrevet ca två veckor innan träffen. 

Datum och tid

Utbildningsinsatsen som ges digitalt via verktyget Zoom, omfattar 4 tillfällen med start februari 2022. Resterande träffar planeras under mars, april och maj. Vi återkommer längre fram med exakta datum för träffarna.

 

Kostnad

Aktiviteten är kostnadsfri för deltagare från kommuner anslutna till RUN.  

 
Anmälan öppnar under november/december 2021.

 

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-1428229

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-1428228