Framgångsrikt kollegialt lärande

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, bjuder in till utbildningen Framgångsrikt kollegialt lärande med start hösten 2020.

CF016700.jpg

Syfte

Att öka kunskap om och förmåga att planera för och genomföra utvecklingsarbete utifrån ett identifierat utvecklingsområde i den egna verksamheten.

 

Innehåll

Här har ni möjlighet att få stöd och handledning i utvecklingsarbetet i er verksamhet. Ni har ett redan identifierat utvecklingsområde kopplat till er verksamhet som ni sedan jobbar vidare med under utbildningen.

Aktiviteten rymmer forskning, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte inom följande områden:         

  • Professionella samtal
  • Dokumentation och digitala hjälpmedel
  • Analys av och reflektion kring det egna utvecklingsarbetet
  • En lärande kultur

 

Målgrupp

Denna aktivitet riktar sig till lärarteam med ett gemensamt utvecklingsområde inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Rektor anmäler teamet och deltar vid första tillfället. Utvecklingsområde anges vid anmälan.

 

Datum och tid

Utbildningen som ges digitalt via verktyget zoom, omfattar fem utbildningstillfällen samt ett handledningstillfälle per anmält team. Träffarna är ca 90-120 minuter långa. 

Tillfälle 1:  oktober 2020
Tillfälle 2: november 2020
Handledningstillfälle: december 2020
Tillfälle 3: februari 2021
Tillfälle 4: mars 2020
Tillfälle 5: april 2020

Möteslänk skickas med Välkomstbrevet ca 2 veckor innan första träffen.

 

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast 13 september 2020. Här gör du din anmälan.

 

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-142 82 28

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76