Framgångsrikt kollegialt lärande

I den här kompetensutvecklngsinsatsen djupdyker vi i teman som en lärande kultur, systematik och struktur samt vad kollegialt lärande kan innebära.

alumn samverkan arbetslivsanknytning

Syfte

Att stärka de deltagande teamens förmåga att bedriva ett framgångsrikt kollegialt lärande genom ökad kunskap om och förmåga att planera och genomföra utvecklingsarbete utifrån ett identifierat utvecklingsområde i den egna verksamheten.

Innehåll

Ni har ett redan identifierat utvecklingsområde kopplat till er verksamhet som ni jobbar med under det läsår denna kompetensutvecklingsinsats pågår. Insatsens träffar innehåller bland annat kortare föreläsningar, praktiskt arbete i teamen, erfarenhetsutbyten och processtöd inom följande områden:

  • Kollegialt lärande
  • Professionella samtal
  • En lärande kultur
  • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • Uppföljning och utvärdering


Kostnad

Aktiviteten är kostnadsfri för deltagare från kommuner anslutna till RUN.  


Målgrupp

Den här kompetensutvecklingsinsatsen riktar sig till lärarteam (ca 5-12 personer) med ett gemensamt utvecklingsområde inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Rektor anmäler teamet och deltar vid första och sista tillfället. Vid anmälan ska ett identifierat utvecklingsområde anges.

Datum och tid

Denna insats erbjuds under hösten 2022. Vi återkommer under våren med exakta datum för denna insats.

 

Kontakt

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-1428228

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076