Framgångsrikt kollegialt lärande

Framgångsrikt kollegialt lärande

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, bjuder in till kompetensutvecklingsinsatsen Framgångsrikt kollegialt lärande med start hösten 2020.

alumn samverkan arbetslivsanknytning

Syfte

Att stärka de deltagande teamens förmåga att bedriva ett framgångsrikt kollegialt lärande genom ökad kunskap om och förmåga att planera och genomföra utvecklingsarbete utifrån ett identifierat utvecklingsområde i den egna verksamheten.

Innehåll

Ni har ett redan identifierat utvecklingsområde kopplat till er verksamhet som ni jobbar med under det läsår denna kompetensutvecklingsinsats pågår. Insatsens träffar innehåller en kombination av teori i form av kortare föreläsningar, praktiska exempel och erfarenhetsutbyten, inom följande områden:

  • Professionella samtal
  • Olika former av dokumentation och digitala hjälpmedel
  • Analys och uppföljning av utvecklingsarbete
  • En lärande kultur


Målgrupp

Denna kompetensutvecklingsinsats riktar sig till lärarteam (ca 5-12 personer) med ett gemensamt utvecklingsområde inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Rektor anmäler teamet och deltar vid första tillfället. Vid anmälan ska utvecklingsområde anges.

Datum och tid

Insatsen som ges digitalt via verktyget zoom, omfattar fem tillfällen samt ett handledningstillfälle per anmält team. Träffarna är ca 90-120 minuter långa. 

Tillfälle 1:  7 oktober 2020
Tillfälle 2: 12 november 2020
Handledningstillfälle: december 2020-januari 2021
Tillfälle 3: 9 februari 2021
Tillfälle 4: 16 mars 2021
Tillfälle 5: 22 april 2021

Möteslänk, fullständigt program och ytterligare information skickas med Välkomstbrevet ca två veckor innan första träffen.

Anmälan

Anmälan är nu stängd. Ny omgång planeras starta hösten 2021.

 

Kontakt

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-142 82 28

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76