Ansökningsperioden för höstens kurser är mellan den 15 mars-15 april (men ingen panik kurserna kommer att hållas öppna för sen anmälan till och med augusti).

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet HT21

Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet HT21

Till ansökan

Du hittar länkar till ansökan under sidorna för våra kurser eller via antagning.se