Vårens kurser är öppna för sen anmälan!

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet VT21

Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet VT21

Till ansökan

Du hittar länkar till ansökan under sidorna för våra kurser eller via antagning.se