Ansökan till höstens kurser pågår 15 april - 15 maj

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet

Publiceras senast den 15 april

Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet

Publiceras senast den 15 april

Till ansökan

Du hittar länkar till ansökan under sidorna för våra kurser eller via antagning.se