Anmälan till kursen Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling

Sista anmälningsdag är den 23:e augusti 2021!

Viktig information att läsa innan anmälan påbörjas!

I anmälningsformuläret behöver du som deltagare intyga att du har huvudmans eller rektors godkännande för att delta på kursen. Huvudman eller rektor intygar på detta sätt att du som deltagare är verksam lärare med lärarutbildning varav minst 30 hp svenska som andra språk eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andra språk. Vidare godkänner huvudman/rektor att du anmäler dig till kursen och har förutsättningar att genomföra kursen.

När anmälan skickas in får du som deltagare en anmälningsbekräftelse och en bekräftelse skickas även till den huvudman/rektor som du angav i anmälningsformuläret.

Anmälan

Deltagarens personuppgifter

Huvudman eller rektor intygar

Samtycke