Arbetsmöte.jpg

Välkommen till en miniseminarieserie om didaktik i två delar!

Den första delen är en inspirationsträff kring att arbeta aktionslärandeinriktat i skola och förskola. Den andra delen blir en uppföljande del där ni har prövat något i praktiken och delger varandra den erfarenheten. Mellan den första och den andra träffen ska ni alltså pröva att arbeta med en fråga/utmaning i er egen praktik utifrån aktionslärandemodellen.

Datum: 16 september samt 17 november
Tid: kl 10.00-15.00 (kaffe från 9.30)
Lokal: E409, campus Sundsvall ; G1350, campus Östersund (zoom)

 

Syfte

Syftet med de didaktiska seminarierna är att få inspiration, ny input/kunskap och få mötas kring didaktiska frågor och lära tillsammans för att utvecklas i sitt uppdrag som VFU-handledare och lärarutbildare.

 

Målgrupp

VFU-handledare i förskola/skola/gymnasium samt lärare på lärarutbildningen.

 

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lättare lunch under dagen.

 

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 16 augusti. Om färre än 15 personer är anmälda kan seminarieserien komma att ställas in. Max antal deltagare är 50 personer/campusort.

 

Anmälan

Jag deltar från denna ort:

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76