En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN vid Mittuniversitetet erbjuder dig som är verksam som pedagog eller rektor inom grundskolan att delta i en seminarieserie med fokus på framgångsfaktorer för lärande, genus och normer. 

Den regionala behovsbilden är att arbete för att alla elever ska nå goda resultat behövs. Kön är en viktig parameter i analyser av skolresultat och insatser behövs på olika sätt och på alla skolnivåer. I den här seminarieserien får du teori och praktik som bidrar till ökad förståelse för och kunskap omkring flickors och pojkars lärande.

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN. Vi bjuder på fika under dagarna. Lunch ordnas av var och en.

Utbildningstillfällen

Seminarieserien består av fyra mötestillfällen och ges under hösten 2019 och våren 2020. 

Seminarietillfälle 1:

17 oktober 2019, campus Sundsvall/18 oktober 2019, campus Östersund
Struktur och kultur. Vardagslivets rutinisering – hur kan man bryta mönster? Lasse Reinikainen 
Normkritisk pedagogik – ett verktyg för ett mer inkluderande lärande.
Lovise Haj Brade

Seminarietillfälle 2:

3 december 2019, campus Sundsvall/4 december 2019, campus Östersund
Projekt som strategi för utveckling – erfarenheter och effekter. 
Lena Randevåg

Seminarietillfälle 3:

13 februari 2020, campus Östersund/14 februari 2020, campus Sundsvall
Hur man får fler pojkar att lyckas i skolan. Fredrik Zimmerman 

Seminarietillfälle 4:

30 mars 2020, campus Sundsvall/31 mars 2020, campus Östersund 
Med en jämlik och likvärdig skola i sikte! - om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer. Ingela Åhslund

Anmälan

Sista anmälningsdag är 30 september 2019. 
Anmälan är nu stängd.

 

 

Kontakt

Jon Kjellson
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Maggi Sandin
Handläggare Regionalt utvecklingsnätverk, RUN