Välkommen till höstens fritidshemsseminarium torsdag 28 oktober, kl 9.00-12.00 på temat Fritidshemsutveckling. Anmäl dig via länken nedan!

Julbild

Syfte och målgrupp

Seminariernas syfte är att ge pedagoger och rektorer i fritidshemmet möjlighet att ta del av aktuell forskning, utbyta erfarenheter och samverka med andra pedagoger och rektorer i fritidshemmet. 

Innehåll

I detta seminarium kommer vi att fokusera på fritidshemsutveckling med vad, varför och framför allt hur man kan jobba med fritidshemsutveckling. Vi kommer bland annat att få lyssna till Johan Zetterlund, pedagogisk utvecklare i fritidshem. Johan arbetar med fritidshemsutveckling i Krokoms kommun parallellt med sin tjänst på fritidshemmet. Johan har även suttit med i Skolverkets referensgrupp om fritidshemmets ledning och styrning. 

Datum: torsdag 28 oktober 2021

Tid: klockan 9.00-12.00

Plats: via zoom (länk skickas ut till anmälda deltagare i Välkomstmejl, ca en vecka innan)

 

Anmäl dig här!

Kontakt