Fritidshemsseminarier

Välkommen till höstens fritidshemsseminarium torsdag 28 oktober, kl 9.00-12.00 på temat Fritidshemsutveckling.

Julbild

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428076