Vetenskapsdagen i Östersund den 21 april ställs in utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Vi ställer in vetenskapsdagen i dess fysiska form men tittar på ett digitalat aleternativ som kan komma att genomföras under hösten 2020. 

Vetenskapsdagen har sedan 2012 arrangerats av gymnasiesamverkansgruppen inom Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN) vid Mittuniversitetet men har utformats och utvecklats under flera år tillsammans med lärare på ett flertal av regionens gymnasieskolor.

I utvecklingsarbetet har det varit tydligt att det är viktigt med både förberedelser och efterarbete på skolan för att framför allt eleverna ska få ut så mycket som möjligt från dagen. I år vänder sig utvärdingen endast till medföljande lärare och det är viktigt att lärare/handledare följer med och deltar med sin klass under hela dagen.

En handledning för lärare har tagits fram och denna hittar du nedan samt att den skickas ut till alla anmälda skolor/klasser genom den kontaktperson som anges i anmälningsformuläret nedan. Det är även kontaktpersonen som får program och annan information gällande Vetenskapsdagen för vidare förmedling i den egna organisationen.

Handledning för lärare till Vetenskapsdagen i Östersund