Varmt välkommen till Vetenskapsdagen i Sundsvall den 16 september!

Vetenskapsdagen har sedan 2012 arrangerats av gymnasiesamverkansgruppen inom Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN) vid Mittuniversitetet men har utformats och utvecklats under flera år tillsammans med lärare på ett flertal av regionens gymnasieskolor.

I utvecklingsarbetet har det varit tydligt att det är viktigt med både förberedelser och efterarbete på skolan för att framför allt eleverna ska få ut så mycket som möjligt från dagen. Från utvärderingar är det också viktigt att lärare/handledare till gymnasiearbetet följer med och deltar med sin klass/elevgrupp under hela dagen. Vi arrangörer har därför ställt detta som ett krav för deltagande på årets Vetenskapsdag.

En handledning för lärare har tagits fram och denna skickas ut till alla anmälda skolor/klasser genom den kontaktperson som anges i anmälningsformuläret nedan. Det är även kontaktpersonen som får program och annan information gällande Vetenskapsdagen för vidare förmedling i den egna organisationen (till medföljande lärare och elever).

Kontakt

Vid frågor/funderingar om Vetenskapsdagen kontakta:


Catarina Karlsson, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
E-post: catarina.karlsson@miun.se
Tel: 010-142 88 75

Vid frågor kring din anmälan kontakta:
event@miun.se